Home

Witam na mojej stronie!

Nazywam się Aneta Troost i od 1994r. jestem tłumaczką przysięgłą języka niderlandzkiego, wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/4138/05.

Ukończyłam studia filologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, zakończone egzaminem magisterskim. Doskonaliłam również znajomość języka niderlandzkiego oraz warsztat tłumacza podczas rocznych studiów w Belgii oraz krótszych pobytów na stypendiach w Holandii.

Przez okres 12 lat pracowałam także w Ambasadzie Królestwa Niderlandów.

W tej chwili mieszkam w Warszawie.

Wykształcenie:

1987-1993 Uniwersytet Warszawski – Filologia germańska i niderlandzka

Doświadczenie zawodowe:

1993-1998 Lektor języka niemieckiego i niderlandzkiego w warszawskich szkołach językowych oraz na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania)

2000-2012 Pracownik Działu Rolnego oraz Działu Celnego Ambasady Królestwa Niderlandów

Od 1994 roku nieprzerwanie zajmuję się tłumaczeniami. Specjalizuję się w tłumaczeniach z następujących dziedzin: prawo, ekonomia, marketing, logistyka, handel, biznes.

Wykonuję następujące rodzaje tłumaczeń:

TŁUMACZENIA PISEMNE

– uwierzytelnione

Tłumaczenia uwierzytelnione stosuje się w przypadku konieczności oficjalnego okazania dokumentu w języku państwa, w którym będzie on przedstawiany. Tłumaczenie uwierzytelnione opatrzone jest pieczęcią tłumacza przysięgłego oraz formułą o zgodności tłumaczenia z treścią oryginału.

Jednostką rozliczeniową jest w tym wypadku strona zawierająca 1125 znaków ze spacjami (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych; Dz. U. z dnia 23 czerwca 1987 roku).

W tłumaczeniach uwierzytelnionych liczba stron oryginału najczęściej nie pokrywa się z liczbą stron tłumaczenia, oprócz tłumaczenia tekstu tłumacz musi zapisać wszystko to, co znajduje się na stronie oryginału, czyli pieczęcie, podpisy, logo oraz wszelkie adnotacje odręczne w celu zagwarantowania całkowitej kompletności i zgodności tłumaczenia z oryginałem. Wykonane tłumaczenie uwierzytelnione zostaje wpisane do repertorium tłumacza, które kontrolowane jest przez Urząd Wojewódzki.

Jako tłumacz przysięgły gwarantuję całkowitą poufność przekazywanych mi do tłumaczenia tekstów.

Najczęściej tłumaczenia uwierzytelnionego wymagają takie dokumenty, jak świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, akta USC, umowy cywilno-prawne, umowy handlowe, dokumenty samochodowe, dokumenty celne, wyciągi, odpisy.

– zwykłe

Są to tłumaczenia, które nie muszą być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Mogą to być tłumaczenia o dowolnej tematyce, także tłumaczenia specjalistyczne.

Jednostką rozliczeniową w przypadku tłumaczeń zwykłych jest strona licząca 1800 znaków ze spacjami. W tego rodzaju tłumaczeniach zazwyczaj zostaje zachowany układ graficzny tekstu oryginalnego wraz z wszelkimi jego elementami.

W przypadku tłumaczeń na język niderlandzki zapewniam korektę native speakera.

TŁUMACZENIA USTNE

– konsekutywne

Tłumaczenie odbywające się po zakończeniu wypowiedzi mówcy.

Tłumacz znajduje się obok mówcy, słucha jego wypowiedzi i po jej zakończeniu odtwarza ją w całości w innym języku, z reguły korzystając z notatek sporządzanych w trakcie przemówienia. Obecnie tłumaczenie konsekutywne w znacznym stopniu zastępuje się symultanicznym, jednak technikę konsekutywną nadal stosuje się na niektórych spotkaniach (jak np. spotkania wysoce specjalistyczne, robocze obiady, spotkania w niewielkich grupach, wycieczki).

W przypadku tekstów źródłowych specjalistycznych oraz tłumaczeń ekspresowych cena ustalana jest każdorazowo indywidualnie.

Dokumenty można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub formie cyfrowej (skan bądź zdjęcie) na adres mailowy.

Pozostałe usługi: Obsługa językowa firm w zakresie języka niderlandzkiego